Απλές, εύκολες διαπιστώσεις.
Τοποθέτηση set-up.
Screenshots.
Κόστος & e-παραγγελία.Μηνιαία ανάλυση Κόστους ενέργειας, ρυθμιζόμενων χρεώσεων (Rental charge) & ΦΠΑ.


Ετήσια ανάλυση Κόστους. Παρατηρώ την διακύμανση kWh & συμπεριφοράς κατανάλωσης εύκολα μέσα στο έτος.


Ημερήσια ή εβδομαδιαία ή ετήσια ή περιόδου ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου.
Παρατηρούμε αριστερά : Στον εσωτερικό κύκλο παρατηρώ περασμένο μήνα, στον εξωτερικό τρέχων μήνα (με έντονο χρώμα κατανάλωση με ασθενές πρόβλεψη). Επίσης σε αριθμούς : Κατανάλωση Kwh, κόστος €, Co2. Με γραμμή & κυκλικό "Τ" στο τέλος φαίνεται ο στόχος (target) που έχουμε θέσει.
Παρατηρούμε δεξιά : Στο επάνω γράφημα ενέργεια & στο κάτω Power Factor (μπορούμε να τα αλλάξουμε σε Voltage / Current / Apparent power / Active power / Ind. reactive power / Cap. reactive power / Frequency / Power Factor / CO2 / Active energy / Reactive energy)


Ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου σε συγκεκριμένη περίοδο.
Μπορούμε να πάρουμε σε οποιαδήποτε περίοδο επιθυμούμε οποιδήποτε γράφημα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα εβδομάδας απο 29/01 έως 04/02 βλέπουμε πως έχουμε 189.88 kWh.

Εβδομαδιαία ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Κόστος & Ampers).

Μηνιαία ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Κόστος & Ampers).

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Κόστος & Ampers).

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Total Active Power).

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Current - Ampers).
Παρατηρούμε πως η μπλε φάση (3) έχει όλα τα φορτία !!! Phase1=27Α Phase2=12Α Phase3=6Α

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Voltage τριφασικό).
Παρατηρούμε την επιπλέον βύθυση της τάσης μετά τον Ιούνιο που αυξάνεται το ρεύμα στην πρώτη φάση.

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Total Active Power).

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Power Factor).

Πύλη circutor. www.wibeee.circutor.com (μέσω Η/Υ)
Εγκατάσταση διαφορετικών wibeee στις διάφορες καταναλώσεις και άμεση επισκόπηση με μια ματιά καταναλώσεων & κόστους.
Στον εσωτερικό κύκλο παρατηρώ περασμένο μήνα, στον εξωτερικό τρέχων, με έντονο χρώμα κατανάλωση με ασθενές πρόβλεψη.

Επισκόπηση απο το android.

Οροφος γραφείων.
Δεν δικαιολογείται η συγκεκριμένη συμπεριφορά Σαββατο & Κυριακή (Σ/Κ) δεδομένου πως ο κύριος φόρτος είναι τις εργάσιμες.


Σύγκριση 3 καταστημάτων αλυσίδας λιανικής περίπου ίδιων τετραγωνικών.
Το κίτρινο εμφανώς πιο ενεργοβόρο, με παλαιά κλιματιστικά (περισσότερη ισχύ και για περισσότερο χρόνο).
Το μαύρο στο 1/3 της κατανάλωσης με περιορισμένη την ενέργεια και στον φωτισμό (μέση ισχύ).


Χώρος ΣΜ Α.Ε.
Κομνηνών 50, 11473, Αθήνα.
210.3805404 -- 210.3302524