Τι είναι το Wibeee? Απλές, εύκολες διαπιστώσεις Τοποθέτηση set-up Screenshots e-παραγγελία


Ημερήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Κόστος & Ampers).
Παρατηρούμε αριστερά : Στον εσωτερικό κύκλο παρατηρώ περασμένο μήνα, στον εξωτερικό τρέχων, με έντονο χρώμα κατανάλωση με ασθενές πρόβλεψη.
Επίσης σε αριθμούς : Κατανάλωση Kwh, κόστος €, Co2.
Τρέχον μήνας, προηγούμενος μήνας, πρόβλεψη τρέχοντος μήνα & στόχο (target) που έχουμε θέσει.Εβδομαδιαία ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Κόστος & Ampers).

Μηνιαία ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Κόστος & Ampers).

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Κόστος & Ampers).

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Total Active Power).

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Current - Ampers).
Παρατηρούμε πως η μπλε φάση (1) έχει όλα τα φορτία !!!
Phase1=27Α Phase2=12Α Phase3=6Α

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Voltage τριφασικό).
Παρατηρούμε την επιπλέον βύθυση της τάσης μετά τον Ιούνιο που αυξάνεται το ρεύμα στην πρώτη φάση.

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Total Active Power).

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Power Factor).

Πύλη circutor. www.wibeee.circutor.com (μέσω Η/Υ)
Εγκατάσταση διαφορετικών wibeee στις διάφορες καταναλώσεις και άμεση επισκόπηση με μια ματιά καταναλώσεων & κόστους.
Στον εσωτερικό κύκλο παρατηρώ περασμένο μήνα, στον εξωτερικό τρέχων, με έντονο χρώμα κατανάλωση με ασθενές πρόβλεψη.


Επισκόπηση απο το android.Οροφος γραφείων.
Δεν δικαιολογείται η συγκεκριμένη συμπεριφορά Σαββατο & Κυριακή (Σ/Κ) δεδομένου πως ο κύριος φόρτος είναι τις εργάσιμες.Σύγκριση 3 καταστημάτων αλυσίδας λιανικής περίπου ίδιων τετραγωνικών.
Το κίτρινο εμφανώς πιο ενεργοβόρο, με παλαιά κλιματιστικά (περισσότερη ισχύ και για περισσότερο χρόνο).
Το μαύρο στο 1/3 της κατανάλωσης με περιορισμένη την ενέργεια και στον φωτισμό (μέση ισχύ).


Χώρος ΣΜ Α.Ε.
Κομνηνών 50, 11473, Αθήνα.
210.3805404 -- 210.3302524