Απλές, εύκολες διαπιστώσεις.
Είστε εδώ: Τοποθέτηση, set-up, Screenshots.
Wibeee MAX
Κόστος, e-παραγγελία, επικοινωνία.

Απλή τοποθέτηση, set-up.

Η μονάδα μπορεί να συνδεθεί/τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της εγκατάστασης,
πάνω στις ηλεκτρικές ασφάλειες με απλό "κούμπωμα - click!!!"
Τοποθέτηση με ένα click.
Χωρίς εργαλεία, κατσαβίδια, μετατροπές.
Δεν απαιτείται επιπλέον χώρος στον ηλεκτρολογικό πίνακα.
Plug & Play, σε όλες τις συσκευές tablet, PC, smartphones απλά σε 2 βήματα.
Video τοποθέτησης, set-up.

--- S a f e t y - F i r s t ---
Η οποιαδήποτε επέμβαση στον ηλεκτρολογικό πίνακα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη & χωρίς τάση για λόγους ασφαλείας.
Για οποιαδήποτε απορία, χωρίς χρέωση, ο ηλεκτρολόγος σας, να επικοινωνήσει μαζί μας.
Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε εσείς μαζί μας και με ελάχιστο κοστολόγιο θα τα αναλάβουμε εμείς.
Συμβουλευτείτε τις επίσημες οδηγίες του κατασκευαστή που περιέχονται στην συσκευασία.
Εγκατάσταση του wibeee στον ηλεκτρολογικό πίνακα με λόγια.
wibeee Το Wibeee έξυπνα σχεδιασμένο, έχει μια καινοτομία: αποτελείται από μια "χτένα" στο επάνω μέρος του στην οποία μέσα περιέχονται οι μετασχηματιστές έντασης που χρειάζονται για τις μετρήσεις.
Τοποθετώντας το πάνω στην ασφάλεια, μέσα από τις εγκοπές αυτές πρέπει να περάσουν τα καλώδια ρεύματος όπως "ανεβαίνουν" από την ασφάλεια για να μπορούν να γίνονται οι μετρήσεις.
Tip. Στα αριστερά της "χτένας" πρέπει να περάσει ο ουδέτερος (αφαιρώντας το μπλε προστατευτικό αυτοκόλλητο που θα βρείτε πάνω στο wibeee) και στα δεξιά η φάση (μονοφασικό) ή οι 3 φάσεις (τριφασικό, όπως φαίνεται στην φωτο αριστερά).
Tip. Στο τέλος της τοποθέτησης τα καλώδια πρέπει να μπουν καλά μέσα στην "χτένα" (όσο γίνεται προς τα εσάς) και όχι προς το τέλος/άκρες της (εκτός μετασχηματιστών έντασης - δεν μετρούν).

wibeee Στην πίσω όψη του wibeee και κάτω από την "χτένα" θα παρατηρήσουμε 4 μεταλλικά "πόδια" που έχουν ελατήρια. Τοποθετώντας, σύροντας το wibeee προς την ασφάλεια (click) αυτά έρχονται και ακουμπούν εκεί ακριβώς που υπάρχουν οι βίδες που σφίγγουν τα καλώδια στην ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο τροφοδοτείται με ρεύμα το wibeee αλλά και διαβάζει τάση, Hz κτλ. Στην φωτογραφία δεξιά θα παρατηρήσουμε τα 4 στοιχεία αυτά (ο ουδέτερος κρύβεται από το μπλε αυτοκόλλητο που πρέπει να αφαιρέσουμε)
Tip. Σε μερικές ασφάλειες οι βίδες είναι αρκετά μέσα και δεν φτάνουν τα υπάρχοντα "πόδια". Στην συσκευασία θα βρείτε και αντίστοιχα μαγνητάκια ώστε να τα κολλήσετε και να προεκτείνετε τις άκρες ώστε να φτάσουν.
Tip. Μερικές ασφάλειες έχουν δεξιά τον ουδέτερο (μπλε καλώδιο). Απλά τοποθετείστε το wibeee ανάποδα ώστε ο ουδέτερος να διέρχεται στην σωστή θέση & να τροφοδοτεί σωστά το υλικό !

Μπορείτε να κατεβάσετε τις ανωτέρω οδηγίες (γρήγορο οδηγό ρυμίσεων) σε μορφή pdf εδώ.
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Στοιχεία, περιγραφές, λειτουργίες, χρωματισμοί, function(s) όπως αναφέρονται, μπορεί να διαφέρουν σε παρτίδες προιόντων ή/και να έχουν ήδη διαφοροποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία χωρίς απαραίτητη ενημέρωση του παρόντος ιστοτόπου www.wibeee.gr
Screenshots.

Μηνιαία ανάλυση Κόστους ενέργειας, ρυθμιζόμενων χρεώσεων (Rental charge) & ΦΠΑ.

Ετήσια ανάλυση Κόστους. Παρατηρώ την διακύμανση kWh & συμπεριφοράς κατανάλωσης εύκολα μέσα στο έτος.

Ημερήσια ή εβδομαδιαία ή ετήσια ή περιόδου ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου.
Παρατηρούμε αριστερά: Στον εσωτερικό κύκλο παρατηρώ περασμένο μήνα,
στον εξωτερικό τρέχων μήνα (με έντονο χρώμα κατανάλωση με ασθενές πρόβλεψη).
Επίσης σε αριθμούς: Kwh, κόστος€, Co2. Με γραμμή & κυκλικό "Τ" φαίνεται ο στόχος (target) που έχουμε θέσει.
Παρατηρούμε δεξιά: Στο επάνω γράφημα ενέργεια & στο κάτω Power Factor
(μπορούμε να τα αλλάξουμε σε Voltage/ Current/ Apparent power/ Active power/
Ind. reactive power/ Cap. reactive power/ Frequency/ Power Factor/ CO2/ Active energy/ Reactive energy)

Ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου σε συγκεκριμένη περίοδο.
Μπορούμε να πάρουμε σε οποιαδήποτε περίοδο επιθυμούμε οποιδήποτε γράφημα.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα εβδομάδας απο 29/01 έως 04/02 βλέπουμε πως έχουμε 189.88 kWh.

Εβδομαδιαία ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Κόστος & Ampers).

Μηνιαία ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Κόστος & Ampers).

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Κόστος & Ampers).

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Total Active Power).

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Current - Ampers).
Παρατηρούμε πως η μπλε φάση (3) έχει όλα τα φορτία !!! Phase1=27Α Phase2=12Α Phase3=6Α

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Voltage τριφασικό).
Παρατηρούμε την επιπλέον βύθυση της τάσης μετά τον Ιούνιο που αυξάνεται το ρεύμα στην πρώτη φάση.

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Total Active Power).

Ετήσια ανάλυση συμπεριφοράς κτιρίου (Power Factor).

Πύλη circutor. www.wibeee.circutor.com (μέσω Η/Υ)
Εγκατάσταση διαφορετικών wibeee στις διάφορες καταναλώσεις και άμεση επισκόπηση με μια ματιά καταναλώσεων & κόστους.
Στον εσωτερικό κύκλο παρατηρώ περασμένο μήνα, στον εξωτερικό τρέχων, με έντονο χρώμα κατανάλωση με ασθενές πρόβλεψη.

Επισκόπηση απο το android.

Οροφος γραφείων.
Δεν δικαιολογείται η συγκεκριμένη συμπεριφορά Σαββατο & Κυριακή (Σ/Κ) δεδομένου πως ο κύριος φόρτος είναι τις εργάσιμες.

Σύγκριση 3 καταστημάτων αλυσίδας λιανικής περίπου ίδιων τετραγωνικών.
Το κίτρινο εμφανώς πιο ενεργοβόρο, με παλαιά κλιματιστικά (περισσότερη ισχύ και για περισσότερο χρόνο).
Το μαύρο στο 1/3 της κατανάλωσης με περιορισμένη την ενέργεια και στον φωτισμό (μέση ισχύ).
Χώρος ΣΜ Α.Ε. | Κομνηνών 50, 11473, Αθήνα.
info[at]wibeee.gr | 210.3805404 | 210.3302524